Informator Kakucki - blog

Nowy początek, nowe zwycięstwo

Na początek kwestie ważne: zwycięstwo! Korporacja SeKoDre tymczasowo przynajmniej odstępuje od zamiarów wchłonięcia naszego ukochanego Folwarku.

Subskrybuje zawartość