Powrót Króla

Do stolicy powrócił JKM Artur I Piotr, po wyjątkowo długiej regencji. Mówi się, że szykowane są jakieś zmiany w Kakutach.

Na chwilę obecną Redakcja Informatora Kakuckiego nie może podać żadnych nowych szczegółów, ale chodzą słuchy, żę JKM - który jest równocześnie dziedzicznym Sołtysem-Palatynem Kakut - podjął pewne decyzje co do odbudowy zniszczonej po ostatnim katakliźmie wsi. Miejy nadzieję, że administracja wiejska nie wymyśli znowuż czegoś, co będzie wymagało natychcmiastowej interwencji naszych dzielnych dziennikarzy!