Muzeum Kakuckie

Muzeum Kakuckie powstało w wyniku odnowienia nieco zapomnianego Kakuciowego Muzeum, założonego jeszcze w 2003 roku przez JE Bzerolka diuka de Kakucia. Wilkierzem 3/2010 z 29 września 2010 roku ówczesny Sołtys-Palatyn Kakut JKW król senior Artur Piotr dokonał rzeczonego odnowienia, nadając nowej placówce prostą nazwę "Muzeum Kakuckie". Na pierwszego kustosza powołany został Sted Asketil. Nowy kustosz już od dłuższego czasu przygotowywał się do stworzenia takiej instytucji kultury - pierwsze rozmowy z Sołtysem-Palatynem Kakut zaczęły się na początku lipca 2010 roku - tak więc nie dziwi fakt, że już od samego początku wywołuje ono ogromne wrażenie na zwiedzających.

Bo też i charakter zbiorów dla każdego Dreamlandczyka, ale i nie tylko, jest szczególny. Muzeum Kakuckie specjalizuje się w gromadzeniu i udostepnianiu publiczności dawnych stron w róznym stopniu związanych z Królestwem. Możemy np. odnaleźć (i przejrzeć, bo serwisy zachowano wraz z bazami danych!) dawny serwis Królestwa, autorstwa JKW króla seniora eMBe, a także pierwszy serwis Sądu Królestwa, autorstwa obecnego kustosza.

W chwili obecnej Muzeum zajmuje pomieszczenia poprzednio przeznaczone na Kakuciowe Muzeum, którego zbiory nigdy nie zostały udostępnione publiczności, a obecnie traktowane są jako prywatny majątek sołtysów kakuckich. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do zwiedzania:

Muzeum Kakuckie
Dworek de Kakuciów
Kakuty, ul. Dworska 1