inne

Wiadomości należące do innych kategorii, gdzie indziej nie wymienionych.

Powrót Króla

Do stolicy powrócił JKM Artur I Piotr, po wyjątkowo długiej regencji. Mówi się, że szykowane są jakieś zmiany w Kakutach.

Suweren wybrał forum

Jak donoszą wieści ze stolicy, Naród Dreamlandzki wybrał forum jako miejsce aktywności. W referendum, którego wyniki dzisiaj ogłoszono, za forum wypowiedziało się 52 % spośród 25 głosujących. Za listą głosowało 9 osób. Wszyscy, którzy oddali głos - nieważne za czy przeciw zwycięskiej opcji, a nawet Ci, którzy oddali głos pusty, mogą cieszyć się świadomością dobrze wypełnionego, obywatelskiego obowiązku, w przeciwieństwie do tych leni, którym nie chciało się nawet ruszyć do lokalu referendalnego.

Referendum

W Królestwie otwarty został lokal referendalny. Referendum dotyczy tego, czy forum ma stać się głównym miejscem dreamlandzkiej aktywności. Zapraszamy wszystkich do głosowania.

Likwidacja prowincji?

Jak donoszą wieści ze stolicy Królestwa, 9 listopada 2010 roku JKW Edward Artur wygłosił - jako nowo mianowany Premier - expose. Zapowiedziano w nim zmniejszenie liczby Prowincji Królestwa do dwóch. Nie wskazano początkowo, czy chodzić będzie o likwidację, czy łączenie. Dopiero w toku dyskusji padło z ust Ministra Spraw Wewnętrznych stwierdzenie, że chodzi o łączenie. Nie wiadomo wciąż, na jakich zasadach.

Realizacje

W tej części serwisu prezentować będziemy realizacje, jakie zostały wykonane w ramach programu Inicjatywa Kakucka.

1. Luindor.

Pierwszą z nich był projekt nowego serwisu internetowego Księstwa Luindoru. Został on oparty o powszechnie znany system WordPress, pierwotnie blogowy a obecnie kwalifikujący się - zwłaszcza przy wykorzystaniu wielu dostępnych wtyczek - jako pełnowartościowy system zarządzania treścią (Content System Management, CMS).

Subskrybuje zawartość